Kami, Perwakilan Belia Malaysia (Malaysian Youth Delegation – MYD), telah menghasilkan Kenyataan Belia Malaysia tentang Perubahan Iklim untuk diserahkan kepada Perdana Menteri sempena COP21 yang akan datang pada bulan Disember 2015. Persidangan Peserta-peserta Konvensyen Rangka Kerja Bangsa-Bangsa Bersatu (COP) di mana pemimpin seluruh dunia akan berkumpul untuk menghasilkan suatu perjanjian antarabangsa untuk menangani perubahan iklim dan menggalakan peralihan pembanguan rendah karbon.

Anda dan kumpulan/organisasi anda, dijemput untuk menyokong kenyataan belia ini. Kami berharap dapat sokongan anda sebelum 25 Oktober 2015.